NeuroScan

Locatie Draai:
Draai 11
3311 JJ Dordrecht


Locatie Gebouw de Burgraadt:
Burgemeester de Raadtsingel 63
3311 JG Dordrecht


Mail info@neuroscan.nl 
NL80 INGB 0004906392
KvK 24467515 
  HKZ keurmerk Zorg en Welzijn vrijstaand

vacatures banner

generalistische ggz

Generalistische Basis GGZ

In de generalistische Basis GGZ bieden wij een kort psychodiagnostisch onderzoek voor een enkelvoudige hulpvraag, of een kortdurende behandeling.

Naar de generalistische Basis GGZ wordt verwezen door de huisarts, jeugdarts, medisch specialist of lokaal jeugdteam als er een vermoeden bestaat van een in de DSM vermelde stoornis, waarbij er geen sprake van een hoog risico of hoge complexiteit. Onder complexiteit wordt verstaan het samengaan van verschillende stoornissen, zoals psychiatrische problematiek in relatie tot een lichamelijke ziekte, angst- en stemmingstoornissen, sociaal-emotionele ontwikkelingsstoornissen, maar ook de wisselwerking tussen kindproblematiek en ouder- of gezinsproblemen.

DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

Algemene Voorwaarden NeuroScan  Privacy Reglement NeuroScan  
Klachtprocedurekwaliteitsstatuut ggz