NeuroScan

Draai 11
3311 JJ Dordrecht 
T 078 632 36 36 

Mail info@neuroscan.nl
  
twitter facebook
NL80 INGB 0004906392
KvK 24467515 

 

 

 

vacatures banner

header diagnostiek

Diagnostiek

Diagnostiek is een wetenschappelijk onderbouwde onderzoeksmethode om de oorzaken vast te stellen van psychische klachten en problemen. Hierbij worden verschillende middelen gebruikt zoals vragenlijsten, psychologische tests, interviews en schoolobservaties. De resultaten worden in verband gebracht met de ontwikkelingsgeschiedenis en eventuele traumatische ervaringen. Op basis van de conclusie van het onderzoek wordt een rapport opgesteld met advies over de behandelingsmogelijkheden bij NeuroScan, of ergens anders.

Een juiste diagnose is de basis voor een succesvolle behandeling. Als er bij de aanmelding al een diagnose is, die niet langer dan 2 jaar geleden is gesteld, kan er na de intake direct gestart worden met een behandeling. Anders wordt er na de intake eerst een afspraak gemaakt voor een psychologisch onderzoek. Na het bespreken van de resultaten kan de behandeling van start gaan.

Algemene Voorwaarden NeuroScan  Privacy Reglement NeuroScan  
Klachtprocedurekwaliteitsstatuut ggz