NeuroScan

Draai 11
3311 JJ Dordrecht 
T 078 632 36 36 

Mail info@neuroscan.nl
  
twitter facebook
NL80 INGB 0004906392
KvK 24467515 

 

 

 

vacatures banner

Wat doet Neuroscan

Behandeling

Na de intake wordt, indien nodig, psychologisch onderzoek verricht om vast te stellen of er inderdaad sprake is van een stoornis. Indien uit het onderzoek blijkt dat dit zo is, kan de behandeling van start gaan. Als een behandeling wordt ondersteund door neurofeedback, wordt eerst een QEEG onderzoek uitgevoerd en zo nodig ook een neuropsychologisch onderzoek.

Bij de start van de behandeling wordt een behandelprogramma op maat overeengekomen en een behandelplan waarin de behandeldoelen worden vastgelegd.

Een behandelprogramma kan bestaan uit een of meer van de volgende onderdelen:

Bij kinderen en jongeren worden gezin en school nauw bij de behandeling betrokken.

Algemene Voorwaarden NeuroScan  Privacy Reglement NeuroScan  
Klachtprocedurekwaliteitsstatuut ggz