NeuroScan

Draai 11
3311 JJ Dordrecht 
T 078 632 36 36 

Mail info@neuroscan.nl
  
twitter facebook
NL80 INGB 0004906392
KvK 24467515 

 

 

 

vacatures banner

Wat is PDD-NOS

Wat is PDD NOS?

Pervasive Developmental Disorder - Nor Otherwise Specified is een groepsnaam voor symptomen die niet onder andere stoornissen te plaatsen zijn. De stoornis maakt deel uit van het autismespectrum. Juist omdat PDD-NOS een restgroep is kunnen verschillende kenmerken op de voorgrond staan, bijvoorbeeld die van autisme of ADHD. De Nederlandstalige afkorting is POS-NAO (Pervasieve Ontwikkelingsstoornis- Niet Anders Omschreven).

Behandeling van PDD-NOS

NeuroScan verricht psychologisch onderzoek om vast te stellen of er inderdaad sprake is van PDD-NOS. Onderzocht wordt welke psychische problemen voor behandeling in aanmerking komen. Indien uit het onderzoek blijkt dat er inderdaad sprake is van een autisme stoornis bijvoorbeeld PDD-NOS kan het behandelprogramma van start gaan. Het is een intensieve behandeling die al snel een positief resultaat heeft wat een gunstige invloed heeft op de situatie thuis, op school of op het werk. Kijk voor meer informatie over het behandelprogramma op Wat doet NeuroScan.

Algemene Voorwaarden NeuroScan  Privacy Reglement NeuroScan  
Klachtprocedurekwaliteitsstatuut ggz