NeuroScan

Draai 11
3311 JJ Dordrecht 
T 078 632 36 36 

Mail info@neuroscan.nl
  
twitter facebook
NL80 INGB 0004906392
KvK 24467515 

 

 

 

vacatures banner

Wat is MCDD

Wat is MCDD?

Multiple Complex Developmental Disorder

Multiple Complex Developmental Disorder is een meervoudig complexe ontwikkelingsstoornis die wordt geclassificeerd als PDD NOS, de restgroep van pervasieve ontwikkelingsstoornissen. Het is een ontwikkelingsstoornis waarbij niet alleen de contactproblemen voorop staan, maar ook problemen bij het reguleren van emoties en gedachten.

Behandeling van MCDD

NeuroScan verricht psychologisch onderzoek om vast te stellen of er inderdaad sprake is van MCDD. Onderzocht wordt welke psychische problemen voor behandeling in aanmerking komen. Indien uit het onderzoek blijkt dat er inderdaad sprake is van een autisme stoornis, bijvoorbeeld MCDD kan het behandelprogramma van start gaan. Het is een intensieve behandeling die al snel een positief resultaat heeft, wat een gunstige invloed heeft op de situatie thuis, op school of op het werk. Kijk voor meer informatie over het behandelprogramma op Wat doet NeuroScan.

Algemene Voorwaarden NeuroScan  Privacy Reglement NeuroScan  
Klachtprocedurekwaliteitsstatuut ggz