NeuroScan

Locatie Draai:
Draai 11
3311 JJ Dordrecht


Locatie Gebouw de Burgraadt:
Burgemeester de Raadtsingel 63
3311 JG Dordrecht


Mail info@neuroscan.nl 
NL80 INGB 0004906392
KvK 24467515 
  HKZ keurmerk Zorg en Welzijn vrijstaand

vacatures banner

Wat is Autisme

Wat is Autisme?

Autisme is een pervasieve (ingrijpende) ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door beperkingen in de sociale interactie, de communicatie en zich steeds herhalend gedrag. Autisme is al aanwezig voor de geboorte, maar is op zeer jonge leeftijd vaak nog niet duidelijk te diagnosticeren. Vaak is een diagnose van autisme pas vanaf het derde levensjaar mogelijk, maar het kan ook pas op latere leeftijd duidelijk worden afhankelijk van de alertheid van ouders, verzorgers en artsen.

Behandeling van autisme

NeuroScan verricht psychologisch onderzoek om vast te stellen of er inderdaad sprake is van een autisme stoornis. Onderzocht wordt welke psychische problemen voor behandeling in aanmerking komen. Indien uit het onderzoek blijkt dat er inderdaad sprake is van een autisme stoornis kan het behandelprogramma van start gaan. Het is een intensieve behandeling die al snel een positief resultaat heeft, wat een gunstige invloed heeft op de situatie thuis, op school of op het werk. Kijk voor meer informatie over het behandelprogramma op Wat doet NeuroScan.

Algemene Voorwaarden NeuroScan  Privacy Reglement NeuroScan  
Klachtprocedurekwaliteitsstatuut ggz