NeuroScan

Locatie Draai:
Draai 11
3311 JJ Dordrecht


Locatie Gebouw de Burgraadt:
Burgemeester de Raadtsingel 63
3311 JG Dordrecht


Mail info@neuroscan.nl 
NL80 INGB 0004906392
KvK 24467515 
  HKZ keurmerk Zorg en Welzijn vrijstaand

vacatures banner

Wat is add-adhd

Wat is ADHD?

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder en wil zeggen: aandachtstekortstoornis met (of zonder) hyperactiviteit. Als er geen sprake is van hyperactiviteit wordt dit ook wel ADD genoemd.

De kenmerken van ADHD zijn:

  • aandachts- en concentratieproblemen
  • impulsiviteit in denken en doen
  • hyperactiviteit

Er bestaat ook ADHD zonder hyperactiviteit, dit wordt ook wel ADD genoemd. Dus niet alle mensen met ADHD zijn druk. Opvallend bij ADHD is vooral het moeite hebben met concentreren en het vasthouden van de aandacht. In veel gevallen is naast ADHD ook nog sprake van andere klachten. Zoals gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen en sociaal-emotionele problemen.

Een kind met ADHD kan op school soms moeilijk mee komen: leerstoornissen gaan vaak samen met ADHD. Volwassenen met ADHD kunnen in hun beroepsmatig functioneren vastlopen, of minder goed presteren dan hun collega’s. Ook kan ADHD problemen veroorzaken in de thuissituatie. Veel mensen met ADHD hebben moeite met sociale contacten.

Voor meer informatie over de kenmerken en symptomen van ADHD bij kinderen of volwassenen kunt u terecht op de volgende pagina's:

ADHD bij kinderen
ADHD bij volwassenen

Algemene Voorwaarden NeuroScan  Privacy Reglement NeuroScan  
Klachtprocedurekwaliteitsstatuut ggz