NeuroScan

Locatie Draai:
Draai 11
3311 JJ Dordrecht


Locatie Gebouw de Burgraadt:
Burgemeester de Raadtsingel 63
3311 JG Dordrecht


Mail info@neuroscan.nl 
NL80 INGB 0004906392
KvK 24467515 
  HKZ keurmerk Zorg en Welzijn vrijstaand

vacatures banner

Cogmed Werkgeheugentraining

Speltherapie

Speltherapie

Bij jonge kinderen wordt regelmatig een vorm van speltherapie ingezet tijdens de behandeling. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan speciaal daarvoor ontworpen bordspellen, tekeningen en kaartspellen met vragen/opdrachten. Deze behandelvorm is een laagdrempelige manier om elkaar te leren kennen en een vertrouwensband te ontwikkelen. Daarnaast is het voor (jonge) kinderen vaak makkelijker om op een spelende manier moeilijke zaken te bespreken of gewenst gedrag te oefenen dan hier alleen over te praten.

Algemene Voorwaarden NeuroScan  Privacy Reglement NeuroScan  
Klachtprocedurekwaliteitsstatuut ggz