NeuroScan

Draai 11
3311 JJ Dordrecht 
T 078 632 36 36 

Mail info@neuroscan.nl
  
twitter facebook
NL80 INGB 0004906392
KvK 24467515 

 

 

 

vacatures banner

Cogmed Werkgeheugentraining

Speltherapie

Speltherapie

Bij jonge kinderen wordt regelmatig een vorm van speltherapie ingezet tijdens de behandeling. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan speciaal daarvoor ontworpen bordspellen, tekeningen en kaartspellen met vragen/opdrachten. Deze behandelvorm is een laagdrempelige manier om elkaar te leren kennen en een vertrouwensband te ontwikkelen. Daarnaast is het voor (jonge) kinderen vaak makkelijker om op een spelende manier moeilijke zaken te bespreken of gewenst gedrag te oefenen dan hier alleen over te praten.

Algemene Voorwaarden NeuroScan  Privacy Reglement NeuroScan  
Klachtprocedurekwaliteitsstatuut ggz