NeuroScan

Locatie Draai:
Draai 11
3311 JJ Dordrecht


Locatie Gebouw de Burgraadt:
Burgemeester de Raadtsingel 63
3311 JG Dordrecht


Mail info@neuroscan.nl 
NL80 INGB 0004906392
KvK 24467515 
  HKZ keurmerk Zorg en Welzijn vrijstaand

vacatures banner

Wat doet Neuroscan

Wat doet Neuroscan

Na het kennismakingsgesprek wordt indien nodig psychologisch onderzoek verricht om vast te stellen of er inderdaad sprake is van een stoornis. Indien uit het onderzoek blijkt dat er inderdaad sprake is van een stoornis, kan de behandeling van start gaan. Als neurofeedbacktherapie een onderdeel van de behandeling is, wordt eerst een QEEG- en/of neuropsychologisch onderzoek uitgevoerd.

Welke behandeling kunt u bij ons verwachten?

Een behandeling is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Afhankelijk van de stoornis wordt een behandelprogramma samengesteld dat bestaat uit psychotherapie en gedragsadviezen, eventueel aangevuld met:

In overleg met de cliƫnt worden familieleden en andere belangrijke relaties (zoals school) betrokken bij de behandeling.

Algemene Voorwaarden NeuroScan  Privacy Reglement NeuroScan  
Klachtprocedurekwaliteitsstatuut ggz