Tom training: begrijpen en omgaan met emoties

Voor wie is de Tom training bestemd?

De training is bestemd voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum, in de leeftijd van 6 tot 17 jaar. Tom staat voor Theory of Mind, de vaardigheid om gedachten en gevoelens toe te kennen aan anderen, en daarop het eigen gedrag af te stemmen. De meeste kinderen met autisme hebben moeite om zich in een ander in te leven en hebben moeite met het begrijpen en omgaan van emoties van zichzelf en anderen.

Wat houdt de Tom training in?

Het doel van de Tom training is om kinderen meer inzicht te geven in gedachten, gevoelens en intenties van zichzelf en anderen zodat zij sociale interacties beter leren begrijpen. Het vergroten van het vermogen om het perspectief van een ander in te nemen, maar ook het vergroten van het inzicht in het kind zelf zal centraal staan in de training. In een groep van 2 tot 6 kinderen, vallende binnen dezelfde leeftijdsgroep, zullen de verschillende vaardigheden worden getraind. De trainingen zijn duidelijk gestructureerd zodat de kinderen weten wat er van hen wordt verwacht.

Aandacht wordt besteed aan:

 • Zelfbeeldontwikkeling
 • Denken over iets (first-order-belief)
 • Herkennen en uiten van emoties
 • Denken over denken (second-order-belief)
 • Sociale interactie en sociaal inzicht
 • Invoelend vermogen
 • Afstemmen van gedrag op anderen
 • Begrijpen en gebruiken van grapjes
 • Omgaan met misverstanden

Ouders en de leerkracht worden betrokken door middel van een hand-out waarin beschreven staat wat er die sessie besproken is en wat thuis en op school gedaan kan worden om de vaardigheden te oefenen.

Wat is de trainingsduur en het aantal bijeenkomsten?

 • 15 wekelijkse bijeenkomsten
 • de training duurt 60 minuten per bijeenkomst

Neem contact op

Als u uw kind wilt aanmelden voor de training of meer informatie wenst, neem gerust contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00.
Tel. 078 – 632 36 36
info@neuroscan.nl