NeuroScan

Draai 11
3311 JJ Dordrecht 
T 078 632 36 36 

Mail info@neuroscan.nl
  
twitter facebook
NL80 INGB 0004906392
KvK 24467515 

 

 

 

vacatures banner

Wat kost neurofeedback

Tarieven 2018

Cliënten jonger dan 18 jaar

De kosten voor diagnostiek en behandeling (met uitzondering van neurofeedback) voor cliënten tot 18 jaar worden volledig vergoed door de gemeente volgens het woonplaatsbeginsel.

NeuroScan is gecontracteerd zorgaanbieder voor alle gemeenten in de volgende regio:

 • Zuid-Holland Zuid
 • West Brabant West
 • West Brabant Oost

Cliënten van 18 jaar of ouder

De kosten voor diagnostiek en behandeling (met uitzondering van neurofeedback) voor cliënten van 18 jaar of ouder worden vergoed vanuit de verplichte basisverzekering. Het wettelijk verplicht eigen risico is voor eigen rekening. Het is raadzaam uw zorgpolis, met name de bijzondere voorwaarden, hierop na te slaan.

NeuroScan is gecontracteerd zorgaanbieder voor de volgende zorgverzekeraars:

 • VGZ
 • Zilveren Kruis Achmea
 • Caresq 2018

Tarieven neurofeedback - alle leeftijden

De kosten voor QEEG onderzoek en neurofeedback therapie brengt NeuroScan rechtstreeks aan de cliënt in rekening (betreft nieuwe aanmeldingen vanaf 1 november 2018).

 • EEG afname, verwerking, QEEG, analyse, rapportage en advies €295,00
 • Neurofeedback training gecombineerd met psychotherapie (verwijsbrief nodig van huisarts of jeugdteam)
  • €27,50 per sessie
 • Neurofeedback training zonder psychotherapie
  • intake €125,00
  • training op de praktijk €85,00 per sessie, wekelijks 2 sessies op vaste tijdstippen
  • training thuis €400 per maand, wekelijks 3 of meer sessies op zelf gekozen tijdstippen *

* Training thuis met bruikleen apparatuur (hoofdband met electrode en tablet, of versterker met electroden). Internet verbinding is vereist (wifi). Borgsom €250,00 (wordt teruggestort na inlevering van de apparatuur, mits onbeschadigd).

VGZ geeft een vergoeding voor neurofeedback

Tot € 1.000 per jaar vanuit de aanvullende verzekering voor verzekerden tot 18 jaar met ADHD en ADD. Wij raden u aan vooraf met uw zorgverzekeraar te overleggen of uw polis aan deze voorwaarden voldoet.
(VGZ Aanvullend Best, VGZ Gezin Pakket).

VGZ geeft een vergoeding voor Cogmed Werkgeheugen training

Tot € 400 per jaar vanuit de aanvullende verzekering voor verzekerden tot 18 jaar. Wij raden u aan vooraf met uw zorgverzekeraar te overleggen of uw polis aan deze voorwaarden voldoet.
(VGZ Aanvullend Best, VGZ Gezin Pakket).

NeuroScan biedt betalingsmogelijkheden vanaf € 50,00 per maand.
Voor meer info neem contact op met ons secretariaat: 078 - 6 32 36 36

 

Wat is belangrijk voor u om te weten?
 

NeuroScan heeft contracten met VGZ, Achmea Zilveren Kruis en Caresq. Wij declareren rechtstreeks aan deze zorgverzekeraars.
 
Met de overige zorgverzekeraars hebben wij geen contract. Wij kunnen derhalve niet rechtstreeks bij deze zorgverzekeraars declareren maar zullen u de factuur sturen. Deze factuur declareert u zelf bij uw zorgverzekeraar.

Wij nemen genoegen met het restitutiebedrag dat de zorgverzekeraar aan u vergoedt.

Eigen Risico (wettelijk en vrijwillig)
Ongeacht of wij wel of geen contracten hebben met zorgverzekeraars, facturen voor specialistische zorg worden altijd geheel of gedeeltelijk verrekend met uw wettelijk eigen risico en indien van toepassing met uw vrijwillig eigen risico. Dit gedeelte is voor uw eigen rekening.

Wat gaat u doen als u een factuur heeft ontvangen:

 1. U declareert de ontvangen factuur bij uw zorgverzekeraar. Ieder zorgverzekeraar heeft daar voor zijn eigen methode.
 2. U wacht tot u een brief, een overzicht of een bedrag van uw zorgverzekeraar heeft ontvangen. Op het overzicht zullen onderstaande begrippen staan.
  • Eigen Risico (wettelijk en vrijwillig)
   De factuur zal geheel of gedeeltelijk worden verrekend met uw eigen risico. Omdat u zelf de factuur aan ons betaalt zal uw zorgverzekeraar uw eigen risico met het bedrag dat ten laste komt van het eigen risico verlagen maar niet bij u in rekening brengen. Dat betaalt u aan ons.
  • Eigen Bijdrage of Niet Vergoed
   Omdat wij geen contract hebben zal uw zorgverzekeraar wellicht niet alles vergoeden een derhalve een bedrag vermelden onder de noemer “eigen bijdrage of niet vergoed”. Dit bedrag nemen wij voor onze rekening. U heeft dus geen nadelige financiële gevolgen omdat u voor ons heeft gekozen.
  • Vergoeding aan u door uw zorgverzekeraar
   U hoeft het factuur bedrag niet eerst voor te schieten.
 3. U maakt het door u ontvangen bedrag vermeerderd met het op het overzicht ingehouden eigen risico bedrag aan ons over.

 

Algemene Voorwaarden NeuroScan  Privacy Reglement NeuroScan  
Klachtprocedurekwaliteitsstatuut ggz