Tarieven 2020

Cliënten jonger dan 18 jaar

De kosten voor diagnostiek en behandeling (met uitzondering van neurofeedback) voor cliënten tot 18 jaar worden volledig vergoed door de gemeente volgens het woonplaatsbeginsel.

NeuroScan is gecontracteerd zorgaanbieder voor alle gemeenten in de volgende regio:

  • Zuid-Holland Zuid
  • West Brabant West
  • West Brabant Oost

Cliënten van 18 jaar of ouder

De kosten van diagnostiek en behandeling voor cliënten van 18 jaar en ouder worden vergoed vanuit de verplichte basisverzekering. Het wettelijk verplicht eigen risico is voor eigen rekening. Het is raadzaam uw zorgpolis, met name de bijzondere voorwaarden, hierop na te slaan.

Neuroscan heeft voor 2020 contracten met:

  • VGZ
  • Zilveren Kruis Achmea

Wij sturen onze facturen rechtstreeks aan deze zorgverzekeraars.

Neuroscan heeft met de overige zorgverzekeraars geen contracten:

Met de overige zorgverzekeraars hebben wij geen contract. Wij mogen onze facturen niet rechtstreeks naar deze zorgverzekeraars sturen. U moet dat zelf doen. Wanneer u onze factuur heeft ontvangen stuurt u deze door naar uw zorgverzekeraar. Nadat u de vergoeding van uw zorgverzekeraar heeft ontvangen maakt u het op onze factuur vermelde bedrag aan ons over.

Eigen Risico (wettelijk en vrijwillig)

Ongeacht of wij wel of geen contract hebben met een zorgverzekeraar, onze factuur wordt altijd geheel of gedeeltelijk verrekend met uw wettelijk eigen risico en indien van toepassing met uw vrijwillig eigen risico. Dit gedeelte is voor uw eigen rekening.

Eigen Bijdrage of Niet Vergoed

Een zorgverzekeraar met wie wij géén contract hebben zal wellicht niet het gehele bedrag vergoeden en derhalve een bedrag vermelden onder de noemer “eigen bijdrage” of “niet vergoed”. Dit gedeelte is voor uw eigen rekening.

Cogmed Werkgeheugen Training

De kosten voor de CWT bedragen € 795,00.