NeuroScan

Locatie Draai:
Draai 11
3311 JJ Dordrecht


Locatie Gebouw de Burgraadt:
Burgemeester de Raadtsingel 63
3311 JG Dordrecht


Mail info@neuroscan.nl 
NL80 INGB 0004906392
KvK 24467515 
  HKZ keurmerk Zorg en Welzijn vrijstaand

vacatures banner

Wat kost neurofeedback

Tarieven 2019

Cliënten jonger dan 18 jaar

De kosten voor diagnostiek en behandeling (met uitzondering van neurofeedback) voor cliënten tot 18 jaar worden volledig vergoed door de gemeente volgens het woonplaatsbeginsel.

NeuroScan is gecontracteerd zorgaanbieder voor alle gemeenten in de volgende regio:

 • Zuid-Holland Zuid
 • West Brabant West
 • West Brabant Oost

Cliënten van 18 jaar of ouder

De kosten voor diagnostiek en behandeling (met uitzondering van neurofeedback) voor cliënten van 18 jaar of ouder worden vergoed vanuit de verplichte basisverzekering. Het wettelijk verplicht eigen risico is voor eigen rekening. Het is raadzaam uw zorgpolis, met name de bijzondere voorwaarden, hierop na te slaan.

NeuroScan is gecontracteerd zorgaanbieder voor de volgende zorgverzekeraars:

 • VGZ
 • Zilveren Kruis Achmea

Tarieven neurofeedback - alle leeftijden

De kosten voor QEEG onderzoek en neurofeedback therapie brengt NeuroScan rechtstreeks aan de cliënt in rekening (betreft nieuwe aanmeldingen vanaf 1 november 2018).

 • EEG afname, verwerking, QEEG, analyse, rapportage en advies €295,00
 • Neurofeedback training gecombineerd met psychotherapie (verwijsbrief nodig van huisarts of jeugdteam)
  • €27,50 per sessie
 • Neurofeedback training zonder psychotherapie
  • intake €125,00
  • training op de praktijk €85,00 per sessie, wekelijks 2 sessies op vaste tijdstippen
  • training thuis €400 per maand, wekelijks 3 of meer sessies op zelf gekozen tijdstippen *
 • Cogmed Werkgeheugen Training: € 795,00

* Training thuis met bruikleen apparatuur (hoofdband met electrode en tablet, of versterker met electroden). Internet verbinding is vereist (wifi). Borgsom €250,00 (wordt teruggestort na inlevering van de apparatuur, mits onbeschadigd).

VGZ geeft een vergoeding voor neurofeedback

Tot € 1.000 per jaar vanuit de aanvullende verzekering voor verzekerden tot 18 jaar met ADHD en ADD. Wij raden u aan vooraf met uw zorgverzekeraar te overleggen of uw polis aan deze voorwaarden voldoet.
(VGZ Aanvullend Best, VGZ Gezin Pakket).

VGZ geeft een vergoeding voor Cogmed Werkgeheugen training

Tot € 400 per jaar vanuit de aanvullende verzekering voor verzekerden tot 18 jaar. Wij raden u aan vooraf met uw zorgverzekeraar te overleggen of uw polis aan deze voorwaarden voldoet.
(VGZ Aanvullend Best, VGZ Gezin Pakket).

NeuroScan biedt betalingsmogelijkheden vanaf € 50,00 per maand.
Voor meer info neem contact op met ons secretariaat: 078 - 6 32 36 36

Wat is belangrijk voor u om te weten?
 

NeuroScan heeft in 2019 contracten afgesloten met VGZ en Achmea Zilveren Kruis. Wij declareren rechtstreeks aan deze zorgverzekeraars.

Met de overige zorgverzekeraars hebben wij geen contract. Wij mogen onze facturen niet rechtstreeks naar deze zorgverzekeraars sturen. U moet dat zelf doen.

Wat gaat u doen als u een factuur heeft ontvangen:

 1. Na afloop van de behandeling sturen wij u onze factuur toe. Wij nemen genoegen met 75% van het declaratiebedrag dat op de factuur vermeld staat, ongeacht wat uw zorgverzekeraar aan u vergoedt
 2. U stuurt de factuur door naar uw zorgverzekeraar.
 3. U wacht tot u de vergoeding van uw zorgverzekeraar heeft ontvangen.
 4. Nadat u de vergoeding van uw zorgverzekeraar heeft ontvangen, maakt u 75% van het op onze factuur vermelde bedrag aan ons over.

Eigen Risico (wettelijk en vrijwillig)
Ongeacht of wij wel of geen contracten hebben met zorgverzekeraars, onze rekeningen worden altijd geheel of gedeeltelijk verrekend met uw wettelijk eigen risico en indien van toepassing met uw vrijwillig eigen risico. Dit gedeelte is voor uw eigen rekening.

Eigen Bijdrage of Niet Vergoed
Omdat wij geen contract hebben zal uw zorgverzekeraar wellicht niet alles vergoeden en derhalve een bedrag vermelden onder de noemer “eigen bijdrage” of “niet vergoed”.

Algemene Voorwaarden NeuroScan  Privacy Reglement NeuroScan  
Klachtprocedurekwaliteitsstatuut ggz