Sociale vaardigheidstraining: zelfredzaamheid en omgaan met anderen

Voor wie is de sociale vaardigheidstraining bestemd?

De training is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar die een steuntje in de rug kunnen gebruiken wat betreft het omgaan met anderen. Moeite in de sociale interactie kan verschillende oorzaken hebben. Sommige kinderen hebben te weinig oog voor de behoeften van een ander, en sommigen houden hier juist te veel rekening mee waardoor ze zichzelf vergeten. Andere kinderen hebben te weinig invoelend vermogen of een gebrekkige impulscontrole waardoor de omgang met anderen soms moeizaam verloopt.

Wat houdt de sociale vaardigheidstraining in?

Het doel van de sociale vaardigheidstraining is om kinderen positiever over zichzelf te laten denken, hun sociale identiteit te ontdekken en bewust te worden van hun omgeving. In een groep van 4 tot 6 kinderen zullen de verschillende sociale vaardigheden worden getraind. Deze thema’s staan vast, maar er wordt sterk afgestemd op de individuele behoeftes, wensen en doelen. In de training zullen de kinderen met een aantal belangrijke sociale vaardigheden kennismaken, oefenen en eigen maken.

Aandacht wordt besteed aan:

  • Wie ben ik en wat kan ik?
  • Oprecht luisteren en je laten horen
  • Complimenten geven en accepteren
  • Feedback geven en accepteren
  • Emoties uiten en inschatten
  • Vertrouwen en te vertrouwen zijn
  • Vriendschappen

Ouders en de leerkracht worden betrokken door middel van een hand-out waarin beschreven staat wat er die sessie besproken is en wat thuis en op school gedaan kan worden om de vaardigheden te oefenen.

Wat is de trainingsduur en het aantal bijeenkomsten?

  • acht wekelijkse bijeenkomsten
  • de training duurt 60 minuten per bijeenkomst

Neem contact op

Als u uw kind wilt aanmelden voor de training of meer informatie wenst, neem gerust contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00.
Tel. 078 – 632 36 36
info@neuroscan.nl