Oudertraining

Voor wie is de Oudertraining bestemd?

De training is bestemd voor ouders die behoefte hebben aan advies en ondersteuning bij de opvoeding van hun kind. Ouders van kinderen met aandachtsproblemen, ADHD, ADD, autisme en PDD NOS kunnen problemen ervaren met de opvoeding. Vaak hebben zij al verschillende manieren van aanpak geprobeerd zonder merkbaar resultaat, waardoor het idee is ontstaan dat maar weinig zaken van invloed zijn op het gedrag van kind. Een aantal van deze kinderen ontwikkelt tegendraads gedrag dat moeilijk is te beïnvloeden.

Wat houdt de Oudertraining in?

Samen met een groep van vier ouders of ouderparen worden strategieën ontwikkeld die zijn afgestemd op het eigen kind om het gedrag en de sfeer binnen het gezin te verbeteren. In de bijeenkomsten wordt bekeken wat de oorzaken zijn van probleemgedrag en hoe kinderen gedrag aanleren.

Aandacht wordt besteed aan:

  • werking van belonen
  • geven van complimenten
  • beste manier om het kind aan te spreken
  • stellen van grenzen
  • omgaan met straffen
  • relatie tussen ouder en kind

Wat is de trainingsduur en het aantal bijeenkomsten?

  • vijf wekelijkse bijeenkomsten en een slotsessie, 4 weken na afloop van de training
  • de training duurt 90 minuten per bijeenkomst

Als u zich wilt aanmelden voor de training of meer informatie wenst, neem gerust contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00.
Tel. 078 – 632 36 36
info@neuroscan.nl