NeuroScan

Draai 11
3311 JJ Dordrecht 
T 078 632 36 36 

Mail info@neuroscan.nl
  
twitter facebook
NL80 INGB 0004906392
KvK 24467515 

 

 

 

vacatures banner

Welkom bij Neuroscan

QEEG onderzoek

Terug naar vorige

QEEG-onderzoek

QEEG onderzoek: tijdens dit onderzoek wordt gedurende het uitvoeren van een aantal opdrachten de hersenactiviteit op 25 verschillende plaatsen tegelijkertijd op het hoofd gemeten. Hieruit kan worden opgemaakt of er plaatsen in de hersenen zijn waar de activiteit minder goed verloopt in samenhang met de ADHD-klachten. Op grond van onder andere dit onderzoek wordt vastgesteld of neurofeedback een geschikte behandelmethode is.

Algemene Voorwaarden NeuroScan  Privacy Reglement NeuroScan  
Klachtprocedurekwaliteitsstatuut ggz