NeuroScan

Locatie Draai:
Draai 11
3311 JJ Dordrecht


Locatie Gebouw de Burgraadt:
Burgemeester de Raadtsingel 63
3311 JG Dordrecht


Mail info@neuroscan.nl 
NL80 INGB 0004906392
KvK 24467515 
  HKZ keurmerk Zorg en Welzijn vrijstaand

vacatures banner

Welkom bij Neuroscan

Neuropsychologisch onderzoek

Terug naar vorige

Neuropsychologisch onderzoek

Neuropsychologisch onderzoek: bij dit onderzoek wordt een aantal tests doorlopen om na te gaan of de verstandelijke vermogens volledig worden benut. Hieruit kan worden afgeleid of er afwijkingen optreden bij het uitvoeren van taken, waarvoor concentratie van de aandacht, een goede werking van het geheugen en het op de juiste wijze ordenen van denkprocessen noodzakelijk zijn. 

Algemene Voorwaarden NeuroScan  Privacy Reglement NeuroScan  
Klachtprocedurekwaliteitsstatuut ggz